Supeł
Ósemka
Płaski prosty
Babski
Refowy
Szotowy
Bramszotowy
Flagowy
Ratowniczy
Wyblinka
Knagowy
Związ wantowy
Półsztyk
Sztyk
Cumowniczy zwykły
Żeglarski
RybackiSUPEŁ
Węzeł zwykły

Najprostszy z wązłów. Stosowany najcząściej do zablokowania linki w otworze. Jeśli mocno zaciśnięty jest trudny do rozwiązania.