Supeł
Ósemka
Płaski prosty
Babski
Refowy
Szotowy
Bramszotowy
Flagowy
Ratowniczy
Wyblinka
Knagowy
Związ wantowy
Półsztyk
Sztyk
Cumowniczy zwykły
Żeglarski
RybackiPŁASKI PROSTY
Węzeł płaski

Jest przeważnie stosowany do refowania. Znajduje również zastosowanie przy łączeniu dwóch lin o zbliżonych średnicach. Stosowany przy silnych obciążeniach zaciska się ale jest łatwy do rozwiązania. Wystarczy energiczne szarpnięcie końcówek jednej liny. Nie należy nim łączyć lin o różnych grubościch, ponieważ koniec cieńszej liny pod obciążeniem wysunie się z węzła.