Supeł
Ósemka
Płaski prosty
Babski
Refowy
Szotowy
Bramszotowy
Flagowy
Ratowniczy
Wyblinka
Knagowy
Związ wantowy
Półsztyk
Sztyk
Cumowniczy zwykły
Żeglarski
RybackiSZTYK
Węzeł palowy, dwa półwęzły, dwa półsztychy

Jest najprostszym węzłem używanym do cumowania na palu lub do pierścienia. Znajduje również zastosowanie przy zakańczaniu innych węzłów do cumowania.